image

Projekt címe: Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása
Kedvezményezett: NOBILIS-BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szerződött támogatás összege: 4,573,800 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2021.01.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.10-18

A projekt tartalma: Álláskeresők visszajutása a munkaerőpiacra önfoglalkoztatás megvalósulása révén. A támogatási időszak 12 hónapjában felmerülő önfoglalkoztatás teljes bérköltsége, és a bérköltségen felüli, a vállalkozás indításához szükséges tevékenységek költségei a személyi jellegű ráfordítása 40%-a mértékig átalány formájában.
Az átalány összeg projektelőkészítési tevékenységre, kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra, eszközbeszerzésre, valamint információs technológiára kerül felhasználásra.
A projektelőkészítés magában foglalja a cégalapítást, hozzá kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevételét, valamint a kötelező engedélyek beszerzését.
A továbbadott támogatásra vonatkozó jogszabályban meghatározott Kötelező Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei „KTK 2020” útmutató és az arculati kézikönyv szerint. Ennek keretén belül elkészült az A2 méretű „C” típusú projekttábla, valamint a honlapon való tájékoztatás megjelent. A támogatásból eszközbeszerzésre kerül sor, irodai, valamint szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközök beszerzésére.Ezen felül Információs technológia fejlesztésre kerül sor, domain név regisztráció, web tárhely és a hozzá kapcsolódó honlap készül el.